Galerie

CAS și D600 – Răspunsuri de la ANAF

Această galerie conține 1 fotografie.

CAS și D600 – Răspunsuri de la ANAF stim din  20 ianuarie 2016, pe ANAF a răspuns pe Facebook la întrebările contribuabililor pe subiectul CAS și D600 și voi sintetiza aici cam ce sa discutat. Iată câteva întrebări și răspunsurile oferite … Continuă lectura

Contributie la sanatate, pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară care lucrează în străinătate. Vezi in ce conditii.

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, statul unde cetăţeanul român munceşte este şi statul unde plăteşte asigurările sociale obligatorii.

Pentru a nu achita şi în România CASS, persoanele fizice aflate în aceste situaţii trebuie să facă dovada valabilităţii asigurării în statul în care realizează venituri, astfel:

 • în cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale UE, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 • în cazul in care activitatea se desfăsoară într-un stat care nu este membru al UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, iar între România şi statul în care persoana îsi desfăşoară activitatea există un acord sau convenţie în domeniul securităţii sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenţiei.

Cetăţenii români cu domiciliul în ţară, care lucrează într-o formă neoficială în străinătate sau care nu au încheiată o asigurare medicală în condiţiile amintite anterior, vor fi nevoiţi să achite, în România, o contribuţie de la 1 ianuarie,  persoanele fizice care nu obţin venituri sunt obligate să achite contribuţia la sistemul public de sănătate (CASS) şi să depună o declaraţie fiscală în acest scop la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Sunt obligaţi să plătească CASS cei care nu realizează niciunul dintre veniturile menţionate la art. 155 din noul Cod fiscal, adică:

 • salarii;
 • pensii;
 • indemnizaţii de somaj;
 • venituri din activităţi independente;
 • venituri din chirii;
 • venituri din activităţi agricole sau piscicultură;
 • indemnizaţii de creştere a copilului;
 • bani din concedii medicale;
 • ajutoare sociale.

Si nu sunt exceptaţi de la plata acestei contribuţii.

Printre cei vizaţi de aceste măsuri se regăsesc şi românii cu domiciliul în ţară, dar care lucrează în străinătate fără forme legale, neputând face astfel dovada deținerii unei asigurări de sănătate în statul unde îşi desfăşoară activitatea, persoane care vor fi obligate astfel la plata contribuţiei la valoarea salariului minim pe economie.

Noul Cod fiscal de la 1 ianuarie 2016, stabileşte la art. 180 că persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei datorează, lunar, CASS în valoare de 5,5%din salariul minim brut pe economie. Plata trebuie efectuată trimestrial, până în data de 25 a fiecărei luni din trimestru, de unde rezultă că termenele de plată şi în 2016 vor fi 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie.

Astfel pentru luna ianuarie, februarie, martie si aprilie cate 58 lei*4 luni si si cate 69 lei*8 luni si rezulta un total de 781 de lei în 2016 (231 de lei pentru primele patru luni ale anului, la care se adaugă 550 de lei datoraţi de persoanele fizice fără venituri pentru perioada mai-decembrie.

Trebuie sa va inregistrati la Fiscul de care apartineti cu locuinta. in cel mult 15 zile de la data in care ati intrat in categoria persoanelor care nu obtin venituri. Acest lucru se face printr-un formular pe care il depuneti sau il trimiteti prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, formularul 604, „Declaratie de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri.

Veti primi o decizie de impunere care stabileste suma ce trebuie platita.  Plata se poate face in numerar la Trezorerie, prin mandat postal sau prin virament.

Cand incepeti sa obtineti din nou venituri trebuie sa depuneti o noua declaratie la ANAF, in termen de 15 zile, respectiv Cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri

Exista cateva categorii de persoane exceptate totusi de la plata CASS: de pilda, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi sau studenti si nu muncesc, sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate, gravidele si lauzele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut, persoanele persecutate din motive politice, veteranii si vaduvele de razboi.

Conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal putem afla si faptul ca”Persoanele (…), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate„.

Cetățenii români cu domiciliul în România, care realizează venituri din salarii de la angajatorii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene,  respectiv, de la cei dintr-un stat care aplică un acord bilateral de securitate socială cu România nu datorează contribuții de asigurări sociale în România pentru aceste venituri.

Ce trebuie să facă românii care lucrează în străinătate cel puţin şase luni?

Potrivit articolului 59 din noul Cod fiscal, o persoană fizică cetățean român, ce știe că va părăsi teritoriul României pentru mai mult de 183 de zile și este interesată să își modifice rezidența fiscală, va depune o declarație pentru renunțarea la rezidența fiscală.

Însă, până la momentul schimbării rezidenței fiscale, o astfel de persoană va plăti, către bugetul de stat din ţara noastră, impozitul pe veniturile realizate atât din România, cât și din străinătate.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, până la data schimbării rezidenţeiAceastă persoană are obligația completării și depunerii la autoritatea competentă din România a formularului prevăzut la art. 230  alin. (7), cu 30 de zile înaintea plecării din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive și va face dovada schimbării rezidenţei fiscale într-un alt stat„, scrie în documentul amintit.

Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în următorii trei ani calendaristici.

Atentie!

1.Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de şase luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei de 5.5% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de şapte ori salariul minim brut pe ţară.

2.Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de şase luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

3.Nedepunerea la termen de către persoanele fizice a formularului 604 va fi sancţionată, potrivit noului Cod de procedură fiscală, cu o amendă cuprinsă între 500 de lei și 1.000 de lei

sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm

 

Galerie

Obligatie de la 1 martie- afisari in plus de documente

Această galerie conține 11 fotografii.

In orice magazin, exista o serie de documente ce trebuie afisate in loc VIZIBIL, fie pe perete, fie pe geam. Aceste documente care nu trebuie sa lipseasca din sediul oricarui magazin, si potrivit carora absenta lor constituie contraventie si se … Continuă lectura