Gallery

Obligatie de la 1 martie- afisari in plus de documente

This gallery contains 11 photos.

In orice magazin, exista o serie de documente ce trebuie afisate in loc VIZIBIL, fie pe perete, fie pe geam. Aceste documente care nu trebuie sa lipseasca din sediul oricarui magazin, si potrivit carora absenta lor constituie contraventie si se … Continuarea

2014 in review – on my blog

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 11,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Gallery

Reminder amortizarea fiscala a autoturismelor

OG 8/2013 – Modificarea şi completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, actul normativ care a modificat Codul fiscal la finalul lunii ianuarie, a stabilit ca, de la 1 februarie, cheltuielile cu amortizarea autovehiculelor sunt deductibile partial, numai in … Continuarea

Cand vreau sa caut despre o firma date

10751986_725073084227582_742551952_n1.Pentru registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi/ sau a registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată
Căutare cod de înregistrare în scop de TVAIntroduceţi cod de înregistrare în scop de TVA:
Introduceţi codul de validare:

2. Pentru verificare in Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

https://www.anaf.ro/IncasareTva/

Căutare cod de înregistrare în scop de TVA

Introduceţi cod de înregistrare în scop de TVA:

Introduceţi codul de validare:

3Pentru verificare pe site ANAF inactivi sau reactivati

https://www.anaf.ro/inactivi/

Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați
Alegeți criteriul după care se va face căutarea:
Căutare după codul fiscal
Căutare după denumire contribuabil
Introduceți codul fiscal:
Cod de validare *
(Vă rugăm să completați acest câmp cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos):

De altfel, art. 68 din Codul de procedura fiscala face trimitere la Codul de procedura civila in privinta calcularii termenelor.
Inactivitatea opereaza in cursul lunii, deci ea va fi automat semnalata in decl. 394, care se face pe perioada calendaristica intreaga aferenta raportarii pentru fiecare firma in parte.

Articolul 68 face trimitere la codul de procedura civilă doar pentru ” exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel.”

Reglementările privind inactivii specifică în procedură care este termenul exact de la care se face declararea acestora ca inactivi.

Mai exact acolo se spune clar:”Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi de la data înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi. ”

4.Pentru verificare restante la bugetul de stat dau cautare pe google obligații restante către bugete – Anaf

https://www.anaf.ro/obligatii/

Obligații restante către bugete conform:
• Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

• OMFP 551/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Titlului I – Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante din Legea 161/2003
Alegeți criteriul după care se va face căutarea:
Căutare după codul fiscal
Căutare după denumire contribuabil
Tip obligații
Obligații restante la bugetul de stat
Obligații restante la bugetul asigurărilor sociale de stat
Obligații restante la bugetul asigurărilor pentru șomaj
Obligații restante la bugetul asigurărilor de sănătate
Toate obligațiile restante
Tip contribuabili
Mari
Mici și mijlocii
Introduceți codul fiscal:
Cod de validare *
(Vă rugăm să completați acest câmp cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos):

5.Pentru informatii despre agentii economici. Selectie dupa cod unic de identificareLista contribuabililor mari care înregistrează obligații restante la bugetul de stat la data de 30.09.2014

Agenţi economici şi instituţii publice – date de identificare, informaţii fiscale, bilanţuri

http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii

Introduceti codul unic de identificare (numeric):

Cod de validare *

(Va rugam sa completati acest camp cu cifrele si literele afisate in imaginea de mai jos)

6.Pentru informatii despre agentii economici. Selectie dupa nume si judet

http://www.mfinante.ro/agentinume.html?pagina=domenii

7.Pentru informaţii privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Introduceţi datele de identificare:

Codul de identificare fiscală:
(se completază doar partea numerică a codului de înregistrare fiscală)
Luna la care se referă decontul: Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Anul la care se referă decontul: 2014
Suma solicitată la rambursare:
(suma înscrisa în rândul 35 din decontul de TVA aferent perioadei indicate)
Cod de validare: *
(Vă rugăm să completaţi acest câmp cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos)

si raspunsul in cadrul solicitarii este

Informaţii privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
Inapoi
Data Informatii
04.11.2014 Lipsa informatii privind stadiul de solutionare

si se verifica pana se gaseste solutionarea stadiului acesteia.

8.Pentru validarea numarului de inregistrare pentru TVA – VIES

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html

Validarea numărului de înregistrare pentru TVA – VIES

Puteţi verifica validitatea unui număr de înregistrare pentru TVA eliberat de orice stat membru prin selectarea statului membru respectiv din meniul drop-down alăturat şi prin introducerea numărului de înregistrare care urmează a fi validat.

Statul membru Vă rugăm selectaţi mai întâi un stat membru
Numărul de înregistrare pentru TVA
Stat Membru al solicitantului
Numărul de înregistrare pentru TVA

9.Pentru Declaratia Intrastat

 http://www.intrastat.ro/

Pentru a completa on-line declaratia Intrastat

Pentru descarcarea aplicatiei Intrastat offline 2014 (versiunea 1)

ATENTIE: Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.1. Important de citit pentru anul de referinta 2014
2. Ghidul Utilizatorului pentru Aplicatia Intrastat offline 2014
3. Nomenclatorul Combinat 2014:
– versiune XML pentru import in aplicatia offline 2014
– versiune XLS
– versiune PDF

 

Depasire plafon 65.000 euro. Depasire plafon 100.000 euro.

IMG_0027Daca doresti sa fi platitor de imp pe profit incepand cu 01.01.2014, fie devii platitor din 2013, realizand venituri din consultanta sau management (indiferent de suma), fie trebuie sa ai grija ca in anul 2014, veniturile din management si consultanta, sa depaseasca 20% din total venituri; fie suma veniturilor din 2014, ce se supun impozitului pe venit, sa depaseasca echivalentul a 65.000 euro.

Normele metodologice date in aplicarea acestui articol, pct. 11-13, stabilesc ca, in situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, contribuabilul va comunica, in termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este indeplinita conditia respectiva, organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea unei declaratii de mentiuni, cu respectarea termenului legal, potrivit Codului de procedura fiscala.

Potrivit modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 102/2013, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit de profit de 16%. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintrele limitele prevazute anterior, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputului anului fiscal.

Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Odata ce ai trecut la profit, mergi asa pana la sfarsitul anului…
ART. 112^6 Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanţă şi management
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.
ART. 112^8 Termenele de declarare a menţiunilor daca nu se mai indeplineste conditia de impozit pe profit
(1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
(4) Microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 112^6 comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

La depăşirea plafonului de 100.000 euro persoanele impozabile care în anul precedent au utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic completează şi depun la organul fiscal competent  Declaratia 010 cu depasirea plafonului si formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent” la anul in 2015. Ultima zi a depunerii D 010  formularului 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” pentru schimbarea perioadei fiscale in ceea ce priveste TVA este 30 ianuarie. Art. 156^1 alin 6 si 6^2.

25 ianuarie este pentru 094 care se depune doar de catre cei care pastreaza perioada trimestriala (de fapt de catre cei care au cumulativ cele trei conditii din 094 neschimbate). Ceilalti depun 010 care are termen 30 zile conform CPF.